Dieta PronoKal

El Mètode PronoKal® és un programa personalitzat de pèrdua de pes sota control mèdic basat en una dieta proteïnada.

L’objectiu no és només la pèrdua de pes, sinó el manteniment dels resultats obtinguts a llarg termini. Per aconseguir aquest manteniment s’aposta per un canvi d’hàbits, el suport constant del nostre equip multidisciplinar i el seguiment del pacient, fins i tot un cop assolit el seu objectiu de pèrdua de pes. El Mètode es divideix en tres etapes: Activa, Adaptació Fisiològica i Manteniment. En la primera d’elles, anomenada Etapa Activa, la durada varia segons el pes que es necessita perdre, s’elimina fins al 80% de l’excés de pes gràcies a la combinació dels productes PronoKal® amb els aliments permesos.

En aquesta etapa el pacient entra en un estat de cetosi controlada, en què el cos gasta l’energia de reserva a causa del baix aportació de greixos i hidrats de carboni, i perd pes a costa de la massa greix, preservant, en canvi, la massa muscular. En la següent etapa, d’Adaptació fisiològica, es va perdent el pes restant (20% del pes sobrant) mentre el cos es va adaptant als canvis fisiològics que està experimentant. Concretament, es estabilitzen el sistema hormonal, el metabolisme basal i els nivells d’insulina. Aquests canvis, juntament amb la introducció progressiva en la dieta de tot tipus d’aliments i l’adopció de nous hàbits dietètics i d’estil de vida, ajudaran el pacient a mantenir el pes aconseguit a llarg termini. Durant l’última etapa, la de Manteniment, es realitza un seguiment periòdic del pacient per ajudar-lo, un cop assolit el normopès, a mantenir-se en el seu objectiu a llarg termini. Aquesta etapa s’adapta a les característiques energètiques de cada pacient i combina els aliments tradicionals amb productes de Manteniment PronoKal®.

Demanar cita

Vols més informació?

Xateja amb nosaltres via WhatsApp