Homeopathy

L’homeopatia és un mètode terapèutic que utilitza les substàncies medicamentoses, en dosis mínimes, que produirien els mateixos símptomes o similars que la patologia a tractar.

Ask for a date